I denne uge arbejdes der hårdt på at få lavet en endelig udgave af en finansreform i USA.
Senatet og Repræsentanternes Hus har tidligere vedtaget hver deres udgave af en reform, og en arbejdsgruppe arbejder derfor nu på at lave en samlet udgave, som begge institutioner kan godkende.

Man håber på at have en færdig udgave, allerede inden G20 mødet i denne weekend. Det haster også for at nå det inden congressen går på sommerferie d. 4. juli.

En række punkter skiller de 2 udgaver af reformen, men den bliver under alle omstændigheder omfattende. Wall Street Journal har her lavet en fin oversigt over stridspunkterne:

Comparing Financial Regulatory Reform Bills

Et af hovedpunkterne, er den endelige udforrmning af den såkaldte Volcker regel. Paul Volcker, som var amerikansk nationalbank direktør fra 1979 til 1987, kæmper for at få indført en regel som forbyder banker at spekulere for deres egne penge, såkaldt proprietary trading. Dette kan formentligt sidestilles med det man i danske banker kalder bankens handelsbeholdning, altså de penge for hvilke banken aktivt handler med fortjeneste for øje. Man ender formegentligt ikke med et totalt forbud, men med at indføre visse restriktioner.

Andre punkter som der forhandles om, er en udvidet forbruger beskyttelse, udskildelse af bankernes afdelinger for handel med finansielle derivater og øgede kapitalkrav for banker med mere end USD 10 mia i aktiver.

Arbejdsgruppen som skal forhandle disse områder på plads har altså nok at se til, men da presset for at blive enige inden weekenden er stort, vil vi nok se et endeligt lovforslag inden længe.