Renterne vil fortsætte med at falde, det er jeg sikker på.

Den
udvikling ser vi tydeligt i Nykredits igangværende refinansiering, hvor
den 1-årige rente ser ud til at lande på omkring 1,6 %.

Validiteten
af dette kan naturligvis diskuteres, pga det noget inspiste
refinansierings setup, hvor instituttet (ellers dets bank) ved en mindre
refinansiering som denne, pga krav til placering af likviditet mv,
formentligt vil købe en stor del af deres obligationer selv.

Nationalbanken
sænkede i januar deres udlånsrente til 1,05%. Det er kun 0,05% over
ECB’s rente. Alligevel er den danske pengemarkedsrente 80 basispoint
højere end den europæiske, hvilket naturligt nok giver en stor europæisk
investeringslyst i Danmark.

Jens Nyholm, fra Spar Nord, udtaler
derfor i denne, noget kortfattede, artikel i Børsen, at han mener at den
danske rente vil falde, hvis ikke ECB renten stiger.

Økonom
forventer ny dansk rentenedsættelse

Jeg
tror ikke at ECB vil hæve renten foreløbigt, trods skiftende
udmeldinger.

Nationalbanken vil derfor inden længe blive tvunget
til, endnu engang, at skrue på den danske rente.

EUR
kursen overfor DKK er støt faldende, og skønt den med en nuværende EUR
kurs på 744,2 stadigt er langt fra ERM2 minimumskursen på 729,52 vil den
store tilstrømning af valuta, påvirke valutareserven, hvorfor
Nationalbanken, alt andet lige, vil blive tvunget til at sænke deres
renter.

Jeg er ikke den store makroøkonom, og jeg er
klar over, at der er tusindvis af andre ting som påvirker
Nationalbankens beslutninger, men…. lur mig om ikke det går som jeg
siger.

Ps.

Hvis jeg var en stor
finansmarkedsspekulant, så ville jeg inden længe begynde at spekulere
imod kronens tilknytning til EUR. EUR samarbejdet er jo ikke just stærkt
for tiden. Det sker nok næppe, jeg siger blot, at i turbulente tider,
har vi set den slags før. George Soros rører stadigt på sig engang
imellem 🙂