Likviditetskrisen er
død, længe leve finanskrisen.

Jeg tror søreme at
det er ved at lykkedes. Det lader til, at redningspakkerne fra de
forskellige europæiske regeringer er ved at bringe likviditet tilbage til de
europæiske finansmarkederne. Jeg havde åbenbart undervurderet hvor meget af
likviditeten på det danske pengemarked, som går igennem en af de danske
storbanker, og derfra ud på det generelle pengemarked. Det store spørgsmål er jo
så hvordan de amerikanske pengemarkeder vil reagere.

Den amerikanske økonomi er på vej
ned i et hul. Likviditetskrisen startede med subprime lånene, men disse
var kun et symptom på den økonomiske krise, ikke en årsag, så den
amerikanske redningspakke vil måske nok langsomt bringe liv tilbage på
likviditetsmarkederne, men den vil ikke hjælpe på årsagen til
subprimekrisen, og derfor, nøjagtigt som de europæiske redningspakker,
ikke forhindre den samfundsøkonomiske nedtur som allerede er i gang.
Den nye tyske pakke, som lyder til at være en blanding af den danske og
den amerikanske pakke, vil nok gøre mere for at hjælpe.

Jeg tror at vi står
foran en ny finansiel æra. De finansielle markederne har været kendetegnet af en
amerikansk inspireret liberalisme, som ikke har stået i forhold til de politiske
ideologier i finansinstitutionernes hjemlande, og denne politiske holdnings frihed tror
jeg vil ændre sig.

Det vi ser nu er en
defacto nationalisering af store dele af den europæiske finanssektor.
Regeringer der stiller ubegrænsede midler til rådighed vil også kræve nærmest
uindskrænket indsigt i, og kontrol med, de finansielle institutioner.
De politiske spilleregler vil ændre sig. Vi kan
frygte, at det vil medføre en øget national, eller kontinental,
finansiel protektionisme, for en sådan vil kun bidrage til den allerede
accelererende økonomiske nedtur.

På profetisk vis, opforderer Gordon Brown i denne artikel i dagens Børsen:

Brown: Behov for ny finansarkitektur

alle
verdens ledere til at mødes, for at udfærdige en ny Bretton Woods
aftale, med et sæt nye spilleregler for de finansielle markeder. Ved Bretton Woods aftalen i 1944 etablerede man IMF, samt lavdede et sæt fælles regler for valutaer.